پیشگفتار جیمز وود به مناسبت دهمین سال انتشار داستان چگونه کار می کند

پیشگفتار جدید جیمز وود بر «داستان چگونه کار می کند»

ترجمه فارسی کتاب معروف «داستان چگونه کار می‌کند»(۲۰۰۸) نوشته جیمز وود، اردیبهشت ۱۳۹۹ از جانب انتشارات مانیاهنر منتشر شد. جیمز وود، منتقد برجسته انگلیسی- آمریکایی برای دهمین سال انتشار این کتاب، در سال ۲۰۱۸، پیشگفتار تازه‌ای بر آن نوشت که در اینجا می‌خوانیم.
مقصود جیمز وود آموزش تکنیک‌های داستان‌نویسی یا معرفی رویکردهای نقد ادبی نیست. مخاطب کتاب «داستان چگونه کار می‌کند» خوانندگان، منتقدان، نویسندگان، نظریه‌پردازان و در حقیقت همه‌کسانی هستند که اعتقاددارند ادبیات، شیوه‌ای هوشمندانه، لذت‌بخش، پیشرو و رهایی‌بخش برای شناخت انسان و تأمل در زندگی انسانی است.

کوتاه درباره سلینجر

وحید پاک طینت، نویسنده رمان «دوال پا » و «مجموعه
رمان » درباره سالینجر و شمیم بهار مصاحبه ای با روزنامه
اعتماد انجام داده است، اما آنچه ازکاردرآمده و نشر یافته،
گفت وگوی برش خورده ایشان، هم زمان با حذف سؤال ها و
به شکل مقاله است. سوای اعتراض پذیرفته نویسنده به
حذف بخشی ازنظرهایش درباره شمیم بهار و تغییر ماهوی
مصاحبه به مقاله، باید خاطرنشان کرد، رویکرد ریتوریک،
نوشتار شناسانه و نحوه چفت وبست مفاهیم و قبض و بسط
ایده ها، اساساً در یک مصاحبه با مقاله متفاوت است و تغییر
ماهوی مصاحبه به مقاله از دیدگاه عموم نویسندگان
نمی تواند پذیرفته باشد .

هویت ناتمام

کتاب هویت ناتمام که در اینجا پنج فصل از آن را انتخاب کرده ایم، در اصل
گفتگویی میان آدونیس و شانتال شواف متفکر و فعال فمینیست فرانسوی است.
شواف از اندیشمندان سرشناس فرانسوی در این گفتگو که به صورت یک کتاب در
سال ۲۰۰۴ منتشرشده است. پرسش های چالشی عمدهایی را پیش روی آدونیس
می گذارد. کتاب به صورت فصل های موضوعی تقسیم بندی شده است. هر یک از
فصل ها به یک موضوع می پردازد؛ اما به دلیل گفتگویی بودن، باوجود حذف
پرسش های شانتال شواف، ساختار محاوره ای ای متن کتاب باقی مانده و سعی ما در
ترجمه هم حفظ این ساختار محاوره ای ای است.

مقایسه شش ترجمه انگلیسی «مادام بوواری»

مقایسه شش ترجمه انگلیسی «مادام بوواری»

تصور کنید قرار است برای بار اول یک رمان برجسته فرانسوی را بخوانید و البته فقط به زبان انگلیسی تسلط دارید. از زمان انتشار کتاب صدوپنجاه سال گذشته است. چه می‌خواهید یا چه باید بخواهید؟ محالات؟ از کدام نوع؟ اولاً، بعید است دوست داشته باشید که حس کنید در حال قرائت نسخه ترجمه هستید. خوب است متن به‌گونه‌ای به نظر آید که انگار رمان از اول به زبان انگلیسی نوشته شده است؛ با این فرض که نویسنده شناخت عمیقی از کشور فرانسه داشته است. متن ترجمه نباید وزوز یا غژغژ کند، باید با حفظ امانت، تک‌تک ظرایف (نوانس‌ها) متن را محقق کند و متن را به شرح و تفصیلی مفصل از رمان تبدیل کند تا خود رمان اصلی.