«تاریخ حافظه اضافی انسان است»؛ گفتگوی فیصل دراج و عبدالرحمن منیف، ترجمه رحیم فروغی

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا