نفیسه موسوی

نفیسه موسوی (۱۳۶۶) دانشجوی دکتری ادبیات تطبیقی دانشگاه لینئوس سوئد است. او در دانشگاه‌های ایران و هلند در رشته‌های ادبیات فارسی، ادبیات فرانسه و انسان‌شناسی تحصیل کرده است. نمایشنامه «کلیدداران» از میلان کوندرا و چند داستان و مقاله دیگر را ترجمه و منتشر کرده است.