لازاروس، لئونید آندری‌یف، ترجمه محمدهادی فروزش‌نیا؛ در انجیل یوحنا می‌خوانیم که عیسی مرده‌ای به نام لازاروس (عازر یا ایلعازر) اهل بتانی (بیت عنیا) را به خواست خواهرانش ماری و مارتا بار دیگر زنده گرداند و لازاروس به‌فرمان عیسی با کفن از قبر خارج شد. این داستان شرح خیالی وقایع پس از زنده شدن دوباره لازاروس است.

لئونید آندری‌یف (۱۸۷۱-۱۹۱۹) نمایشنامه‌نویس رمان‌نویس روسی است. او را پدر اکسپرسیونیسم روسی و همچنین ادگار آلن پوی روسیه می‌دانند.