نمایش‌نامه‌نویس ـ منتقد و/یا راوی اضطراب تأثیر ( در باب مسئله «قرائت متن» در آثار محمد چرم‌شیر) | امیر احمدی آریان

محمد چرم‌شیر در طول فعالیتش به‌عنوان نمایش‌نامه‎نویس ده‌ها متن نوشته که تحت عنوان «بازخوانی» شناخته می‌شوند. این عنوان البته چندان دقیق نیست، چون کاری که

... »