نمایش‌نامه‌نویس ـ منتقد و/یا راوی اضطراب تأثیر ( در باب مسئله «قرائت متن» در آثار محمد چرم‌شیر) | امیر احمدی آریان

محمد چرم‌شیر در طول فعالیتش به‌عنوان نمایش‌نامه‎نویس ده‌ها متن نوشته که تحت عنوان «بازخوانی» شناخته می‌شوند. این عنوان البته چندان دقیق نیست، چون کاری که چرم‌شیر می‌کند پیشنهاد شیوه‌ای نو برای قرائت متن است نه دوباره خواندن آن و قاعدتاً می‌شد این متون را «قرائت‌ها»، «خواندن‌ها»، «خوانش‌ها» یا هر چیز دیگری ازاین‌دست نامید که دلالتی…