مسئولیت پردردسر: زندگی‌نامه موریل اسپارک | دیوید لاج |ترجمه بهار احمدی‌فرد

موریل اسپارک  که نوشتن را نسبتاً دیر، وقتی سی‌ونه‌ساله بود آغاز کرد در طول عمرش بیست‌ودو رمان نوشت. دستکم نیمی از آثار اسپارک کلاسیک به‌حساب می‌آیند، کلاسیک ازآن‌رو که کتاب‌های مهمی هستند_ آثار اسپارک فرد را به بازخوانی دعوت می‌کند و بازخوانی آثارش ثمربخش است. می‌توان استدلال کرد که موریل اسپارک خلاق‌ترین رمان‌نویس بریتانیایی در…