پیش درآمدی بر رابطه حاکم و محکوم به‌مثابه استعاره جنسی در آثار رضا براهنی

منا طالشی؛ براهنی در جلد ۳ «طلا در مس»، در مصاحبه‌ای که با او صورت گرفته، سخن از این می‌گوید که بهتر است نسل‌های جدید به تفکر درباره اساطیر و ریشه‌های ایرانی روی بیاورند تا بتوانند دارایی‌های همه اعصار را در زمان حال منفجر کنند و از بحران‌های شکل‌گرفته در زمانه ما عبور کنند

لحظه سرنوشت‌ساز برهنگی | پیتربروکس | ترجمه نازنین دیهیمی

در روانکاوی تن ابژه خودشیفتگی بنیادین محسوب می‌شود. از یک نگاه زاهدانه مذهبی بدن دشمن خطرناکی است برای دست‌یابی به کمال معنوی. در اغلب اوقات تن جایگاهی ناپایدار دارد میان دو قطب متضاد و مفرط؛ هم‌زمان سوژه و ابژه لذت است، کارگزار سرکش و مهارناپذیر رنج و طغیان در برابر عقل و محمل میرایی. در چنین جایگاهی تن در راهی که ما برای رسیدن به آگاهی می‌پیماییم – راهی که هرروز شکل تازه‌ای به خود می‌گیرد- هماره محل کنکاش و کنجکاوی است. هرچند در نگاه اول این مسیر بیش از هر حوزه‌ای با حوزه علوم پزشکی – از آناتومی بارز (Gross Anatomy) تا زیست‌شناسی مولکولی- مرتبط است، بی‌شک با نگاهی دقیق‌تر درمی‌یابیم که مسیر با تمام علوم انسانی پیوند دارد.