تاریخچه اقتباس در سینمای صامت

الکساندر آوانسیان؛ سفر تصویر از لابه‌لای کاغذهای کاهی به نوار سلولوئید این‌گونه آغاز شد. در سال ۱۹۸۵ لومیرها نخستین تصاویر متحرک را در گران‌دکافه پاریس به عموم مردم نشان دادند و تنها شش سال بعد اولین اقتباس از جهان ادبیات صورت گرفت. (این ادعا به‌رغم استناد به نگاتیوهای موجود تا به امروز عنوان می‌شود.) سفر به ماه به کارگردانی ژرژ ملییس اقتباسی بود از رمان از زمین تا کره ماه ژول‌ورن و سفر رمان بر پرده نقره‌ای از ۱۹۰۲ شروع شد. سفری پر افت‌وخیز که جدلی پایان‌ناپذیر را بین صاحبان اثر و فیلم‌هایی که بر پرده تابیده شدن را آغاز کرد و تا به امروز سینما شاهد آن است.
هدف از نوشتن این مطلب کوتاه تأثیر ادبیات بر سی سال اول تاریخ سینماست. لیکن به‌صورت کاملاً اجمالی و به‌منظور نشان دادن تأثیر ادبیات بر روند شکل‌گیری فرم فیلم‌سازی و تفکر فیلم‌سازان در سه مکتب مونتاژ (شوروی)، امپرسیونیسم (فرانسه) و اکسپرسیونیسم (آلمان) می‌پردازیم.

... »