سطوح لوله شده در لوئیس کارول| ژیل دلوز| شهریار وقفی‌پور

در لوئیس کارول همه‌چیز با جدالی هولناک آغاز می‌شود، جدال اعماق: چیزها منفجر می‌شوند یا ما را به انفجار می‌کشانند، جعبه‌ها برای محتویاتشان زیاده از حد کوچک‌اند، غذاها سمی و زهرآلودند، اندرون بدن‌ها کش می‌آیند، هیولاها به ما چنگ می‌اندازند. برادر کوچولو از برادر کوچولویش به‌عنوان طعمه استفاده می‌کند. بدن‌ها با یکدیگر در هم می‌آمیزند،…