راهنمای دزدان در شهر

جف مینا معمار، نویسنده و بانی وبلاگ BLDGBLOG از معروف‌ترین وب‌سایت‌های معماری است. او در کتاب راهنمای دزدان در شهر معماری را از منظر سارقی حرفه‌ای مطالعه می‌کند و در این مسیر خواننده‌ها را به شکاف بین دیوارهای تخته گچی و سقف کاذب، داخل چاله آسانسور و کانال‌های تأسیساتی و بر فراز بام‌ها می‌برد، در شهری که از نقاط ورودی بالقوه و مسیرهای فرار ساخته‌شده و از خطری که در کمینش نشسته غافل است. در صفحات این کتاب کشفی غیرمنتظره و پرهیجان وجود دارد: ساختمان با دیده شدن از چشم کسی که می‌خواهد مخفیانه واردش شود کاملاً دگرگون می‌شود. بعد از خواندن این کتاب نمی‌توان بدون تصور خزانه و راه‌های نفوذ به آن به بانک قدم گذاشت یا بدون فکر کردن به نقشه‌ای بی‌نقص برای گریز در خیابان راه رفت.

... »