زخم خاک، مسیانیسم، و شب‌پایی برای قوم به‌جان‌باخته | محسن ملکی

کلیدواژه: نظریه ادبیات، نقد شعر، ضیا موحد، نیما یوشیج، هایدگر آذر ۱۳۹۸ ضرورت دارد که در تاریخ[۱]، امر تکرارناپذیر خود را تکرارکند، و تکینگیِ تقلیل‌ناپذیری را که دال بر آن است در خود حذف کند. ضرورت دارد که امر تکرارناپذیر به شیوه‌ای خاص با تکرار کردن خود، خود را تقسیم و در آن واحد خود…