ویروسی زیادی انسانی

ژان لوک نانسی،ترجمه: سامی آل‌مهدی؛
همان‌طور که پیش‌ازاین نیز زیاد گفته‌شده، اروپا از ۱۹۴۵ به این‌سو در حال صادر کردن جنگ بوده است. ازهم‌پاشیدن اروپا باعث شد نتواند جز ترویج نفاق بین مستعمرات قدیمی‌اش، توافق با متحدانش و تعارض منافع با قطب‌های جدید قدرت جهان کاری کند. میان این قطب‌ها، اروپا که همچنان وانمود می‌کرد آینده‌ای دارد، خاطره‌ای بیش نبود.

... »