قبرستان کتاب‌های ممنوعه در کویت

چند ماه پیش فهرستی منتشر شد از ۴۳۰۰ عنوان کتاب که انتشارشان در کویت ممنوع است. در آن زمان، من در نیویورک زندگی می‌کردم. تنها کاری که از دستم برمیامد ساختن یک اثر هنری بود تا واکنشی باشد به این ممنوعیت‌های دلبخواهی.

اوایل سپتامبر، وقتی به کویت بازگشتم، متوجه شدم که در این زمینه هیچ کنشگری منظمی انجام نشده و اعتراض‌ها پراکنده و گاه‌گداری است. 

این سبب شد تا به فکر کاری بیفتم تا صدایش به عموم برسد، گروهی بزرگ به‌جای مخاطب اقلیت. به نظرم آمد که یک اثر مداخله‌گر در هنر عمومی شیوه مناسبی است تا باب گفتگو با مخاطب گسترده‌تر باز شود و پای مقامات را هم به قضیه باز کند. 

این چیدمان درواقع قبرستانی برای کتاب‌های ممنوعه است: هر سنگ‌قبر شبیه یک کتاب و نام کتابها روی سنگها درج شده…همچنین بازه زمانی که هریک از این ۴۳۰۰ کتاب طی آن توقیف‌شده‌اند و مهر «ممنوع در کشور کویت» به رنگ قرمز (که سپس به هشتک من تبدیل شد.) روی سنگ‌ها درج‌شده بود. با همفکری دوستانم به این نتیجه رسیدم که زمان و مکان مناسب این چیدمان، روز افتتاح نمایشگاه کتاب کویت و جایی همان دوروبر است. 

روز ۲۲ نوامبر من در محل موردنظر، که محوطه خالی کنار پارکینگ نمایشگاه کتاب بود قبرستان را برپا کردم.  کمی پس از افتتاح، حوالی ساعت یازدهم و نیم صبح تا دوازده ظهر، قبرستان توسط مسئولان جمع  شد. اما عکس‌های آن در فضای مجازی هزاران بار بازنشر شدند.