کتاب هویت ناتمام که در اینجا پنج فصل از آن را انتخاب کرده‌ایم، در اصل گفتگویی میان آدونیس و شانتال شواف متفکر و فعال فمینیست فرانسوی است. شواف از اندیشمندان سرشناس فرانسوی است، در این گفتگو که به‌صورت یک کتاب در سال ۲۰۰۴ منتشرشد، پرسش‌های چالشی عمده‌ای را پیش روی آدونیس می‌گذارد.